Høgskule vil lempe på karakterkrav for sjukepleiarutdanning