Fylkestinget fordømmer drap av og terror mot sivile i Palestina og Israel