Kystvatnet blir lettare og utskiftinga i fjordane skjer sjeldnare