‒ Bør sjå på tunnelalternativa i samband E39 i indre