Stad gjennom 4000 år skal gi næringsutvikling basert på kulturarv