Nils Gunnar Kvamstø blir ny direktør i Havforskingsinstituttet