Planlegg nybygg i næringspark ved Rv 15 aust for Lund

foto
PLANLAGT NYBYGG: På eit 15 mål stort område ved RV 15 aust for Lund, planlegg Nordfjord Vegservice AS å reise eit nybygg for bedrifta. Tanken er å etablere ein næringspark, der også andre bedrifter kan få plass.