Omsetting av eigedomar i Stad kommune i desember 2021

foto
Opal: To av husværa Opal Utbygging as har reist på Golvsengane vart omsette i årets siste månad. Husværa på biletet er ikkje nødvendigvis dei som vart selde. Foto: Tormod Flatebø Foto: Tormod Flatebø