I full gang med å få bort all grana

foto
Maskinar for 7–8 millionar har arbeidslaget til disposisjon i Åsane. Vidar Rørvik på hogstmaskinen. Vinsjen åleine (gul) kosta rundt fem millionar kroner. Foto: Per Ole Lefdalsnes