Blir styrt frå Stryn

foto
INTERKOMMUNALT SAMARBEID: Det vert lagt opp til at Stad og Stryn skal få ei felles brannførebyggande avdeling med hovudsete i Stryn. Arkivfoto: Anna Wuttudal Foto: Anna Wuttudal