Fire av ni parti garanterer for dagens skulestruktur

foto