– Vil hjelpe dei til å vere sjølvstendige og ha eit vidare godt liv