Har inngått kontrakt med Lefdal Mine Datacenter AS