– Det er fint å sjå at beredskapsplanen fungerer på ein festival i mindre skala

foto