Tek opp igjen etterforsking etter at jeger fall i elva og omkom