Bryggja omsorgssenter er redda – skal greie ut eigedomsskatt på næring

foto