Helse Førde: Konklusjonane etter varslingsakene er klare