Det varme vêret aukar faren for flaumskred og lyngbrann