To verksemder i Sogn og Fjordane frå milliardstøtte frå EU sitt innovasjonsfond