Fryktar at avgjerda kan bli skubba over til eit nytt Storting