Særleg dårleg nyplanting etter hogst langs kysten

foto