Visit Nordfjord styrkjer satsinga på berekraft med ny ressurs