Okla Vindpark sett i drift

foto
Okal vindpark er no sett i kommersiell drift. Det melder Falck Renewables i ei pressemelding på si eiga heimeside. Foto: Falck Renewables