Varierte aktivitetar på kulturnatt

foto
Bading i Eid symjehall brukar å vere populært, og under årets kulturnatt var det fleire familiar som tok turen. Foto: OLIN MARIA YRI