To nye positive prøver

foto
I løpet av dei siste åtte dagane har seks av 1770 analyserte prøver vore positive, viser Helse Førde sine tal. Foto: ILL.FOTO