20 millionar kroner til tiltak for den psykiske helsa blant studentar