Store geografiske forskjellar i førekomst av hudkreft i Noreg