6000 flytta ut på 30 år – 27 % til eige fylke

foto