Kristian kjenner seg innesperra og har mest lyst til å flytte frå bygda dersom skipstunnelen kjem