Vegvesenet: Salt og sand hjelper ikkje på glattisen