foto
– Ein viktig grunn for at eg no ønskjer å prøve meg i politikken, har samanheng med at eg gjennom mange år har prøvd å påverke politiske avgjerder frå utsida. No er tida komen for å prøve påverke ting frå innsida, seier Stad SV sin ordførarkandidat, Hans Christian Hansen. Fo Foto: Anna Wuttudal

– La ungane gå på skule der dei bur

– Hadde det vore menn som fødde ungar, så kan du vere sikker på at det hadde vore fødetilbod på Nordfjord sjukehus.