Mellombels væpning av politiet i påska: Kyrkjer står fram som aktualiserte terrormål