Inviterer til nytt informasjonsmøte om skipstunnelen