Oppdaga brot på drikkevassforskrifta i kommunen

foto
I eit skriv frå Mattilsynet har dei avdekka brot på drikkevassforskrifta §15 på fleire drikkevassbasseng i Stad kommune. Foto: Anna Wuttudal