– Utfordringa er trafikken ved skulestart og skuleslutt

foto