Foreininga Prestevikja Friområde ber politikarane om å tenkje heilskapleg