Stad-ordføraren etterlyser desentraliserte alternativ