– Ikkje haldbart - det er livsfarleg å gå langs vegen

foto