Denne solcelle-drivne bossbøtta seier sjølv ifrå når den er full