Planar om helikopterlandingsplass på Løkjaneset

foto