Kontroll på brannstaden - dei evakuerte får flytte tilbake