Køyreturen enda med trafikkulykka - no er dommen klar