Kommunedelplanen for helse og omsorg er klar til å vedtakast