foto
Sigurd Reksnes er Stad Sp sin listetopp og ordførarkandidat. Foto: Tormod Flatebø

Engasjert, uredd og evne til å sjå folk

– Vi går ikkje inn i denne valkampen med kostbare lovnader om store investeringar. Dei siste åtte åra har det blitt ført ein politikk med høge låneopptak. Resultatet av dette ser vi no i form av høg lånegjeld og budsjettutfordringar.