Lærarstreiken kan bli omfattande og langvarig, ifølgje forskar