Statens hus- utarbeider grunnlag for samlokalisering

foto
Kristine Dahl er prosjektleiar for Pilot Statens hus. Foto: Anna Wuttudal