Altfor lite fokus på dei eldre sin situasjon

foto
- Det uroar meg at politikarane har så lite fokus på dei eldre sin livssituasjon når smittetlal aukar eksplosivit og talet på eldre som døyr av koronarelaterte sjukdomar går i veret, seier Lars-Svein Drabløs, leiar i Stad Eldreråd. Foto: Tormod Flatebø