Regjeringa innfører innreisetiltak frå fleire land i Afrika