Satsar på ny «bydel» på Nordøyrane

foto
Slik tenkjer ein del ein ny «bydel» på Nordøyrane på Nordfjordeid. Nærmast på skissa er tiltenkt bustadar, og aktørane bak planane meiner volumkonseptet gir eit enkelt og harmonisk bygningsuttrykk. Foto: Skisse: Campus Nordfjord