– Det er framleis ein god del ledige plassar igjen

foto